Riskbedömning av dåliga synförhållanden

2013-06-27 07:00

Dåliga synförhållanden kan innebära att anställda hamnar i arbetsställningar som kan leda till sjukskrivningar och arbetsskador. Per Odenrick, professor vid Lunds universitet, får 2 627 000 kr av AFA Försäkring för att utveckla en enkel datorbaserad metod för bedöma synergonomiska risker.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter säger att man på arbetsplatserna ska riskbedöma synförhållanden som kan påverka arbetsställningar. Hittills har detta i praktiken inte alltid varit helt att lätt att göra. Forskarna tar fram ett datorverktyg som företagshälsovården kan använda. Forskarna ska utbilda 90 personer inom företagshälsovården i metoden, som de därefter ska testas på 750 arbetsplatser.

Detta är ett av 24 nya forskningsprojekt som har fått sammanlagt 62 414 000 kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag och hämta forskarbilder på www.afaforsakring.se/press.

Mer information:
Per Odenrick, professor, Lunds universitet, Institutionen för designvetenskaper, 046-222 96 22, 070-595 96 22, Per.Odenrick@design.lth.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

  

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.