Nära sex miljoner till ny forskning om risker med nanoteknologi

2013-06-27 07:00

Inom allt fler arbeten kommer anställda i kontakt med ultrafina nanopartiklar. Forskare har påvisat att arbete med den framväxande nanotekniken kan orsaka inflammationer i luftvägarna och asbestliknande effekter. För att få fram mer kunskap genomför forskare vid Lunds och Uppsala universitet två projekt som sammanlagt får 5 902 000 kr i stöd av AFA Försäkring.

Exponering vid tillverkning av nanomaterial – ett växande problem?
I ett projekt ska anställda vid fem nanoteknikföretag bära utrustning, som mäter hur utsatta de blir för nanopartiklar. Joakim Pagels, docent vid Lunds universitet, får 3 598 000 kr av AFA Försäkring för att ta reda på exponeringsnivåer på arbetsplatser där de tillverkar och bearbetar de nya materialen. Målet med projektet är att skapa ny kunskap som kan leda till en säker exploatering av nanoteknologin

Vad händer när vi andas in nanopartiklar?
Professor Magnus Svartengren, Uppsala universitet, får 2 304 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka vad som händer när människor andas in nanopartiklar. Hans forskargrupp har utvecklat en teknik som gör det möjligt att mäta hur mycket lungan släpper igenom, så att ultrafina partiklar i inandningsluften kommer in i kroppen. Forskarna ska undersöka 20 patienter som har andats in nanopartiklar.

Detta är två av 24 nya forskningsprojekt som har fått sammanlagt 62 414 000 kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag och hämta forskarbilder på www.afaforsakring.se/press.

Mer information:
Joakim Pagels, docent, Lunds universitet, Institutionen för designvetenskaper. 070-511 42 17, joakim.pagels@design.lth.se
Magnus Svartengren, professor, Uppsala universitet, Institutionen för medicinska vetenskaper. 018-611 29 13, 010-730 96 73, magnus.svartengren@medsci.uu.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.