Miljonstipendier för forskning inom arbetsmiljö och folkhälsa

2013-06-17 08:00

AFA Försäkring utlyser två post doc-stipendier inom arbetsmiljö- och folkhälsoområdet på vardera 1 000 000 kronor.

Arbetsmarknadens parter har genom AFA Försäkring en betydande roll som forskningsfinansiär inom arbetsmiljö och folkhälsa.

- Sverige har sedan lång tid tillbaka ett stark internationell ställning framför allt när det gäller forskning och utveckling inom arbetsmiljöområdet, säger Maj-Charlotte Wallin, VD, AFA Försäkring. För att bibehålla denna ställning är det viktig att attrahera yngre forskare till området.

-Därför utlyser AFA Försäkring återigen två stipendier om vardera 1 000 000 kronor– ett inom arbetsmiljö och ett inom folkhälsa – för två-åriga postdoktorala utlandsstudier.

Syftet är att stimulera yngre forskares möjligheter till studier och praktisk forskningsverksamhet vid utländska lärosäten. Stipendierna avser en period på två år, 2014-2016. Beslut om vilka stipendiaterna blir fattas av AFA Försäkrings styrelse i december 2013.

Tidigare stipendiater
Det är andra året i rad som AFA Försäkring utlyser dessa stipendier. Under 2012 fick Frida Dangardt vid Sahlgrenska akademien stipendiet inom folkhälsoforskning för att undersöka hur stress och psykisk ohälsa hos tonåringar och unga vuxna påverkar tidig uppkomst av hjärt/kärlsjukdomar. Miljonstipendiet inom arbetsmiljöforskning gick till Anne Richter vid Stockholms universitet för att studera ledarskapets roll vid anställningsotrygghet, ”job insecurity”.

Hela utlysningstexten finns på www.afaforsakring.se

Mer information:
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 08-696 48 54,
0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 08-696 48 16, 0708-93 95 77,
rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA F –payoff)