6 miljoner till forskning om ischias och influensa

2013-06-27 07:00

Ryggont och ischias orsakar ett svårt lidande och åtta av tio drabbas någon gång i livet. Varje år insjuknar en stor del av befolkningen i influensa och andra luftvägsinfektioner –  ingen slipper undan detta, förr eller senare. Forskare i Göteborg och Lund får sammanlagt drygt 6 000 000 kr av AFA Försäkring för att i var sitt projekt söka ny kunskap om två av våra största ohälsoproblem.

Varför får man ischias?
Ryggont och ischias drabbar upp till 80 % av befolkningen någon gång i livet, men trots detta vet man inte riktigt vad som orsakar smärtan. Ischias innebär att nervrötter i ländryggen trycks ihop och ger smärta. Professor Kjell Olmarker vid Göteborgs universitet, får 2 527 000 kronor av AFA Försäkring för att få ökad kunskap om ischias. Detta kan på sikt leda till nya läkemedel vid kroniska smärtor i ländryggen.

Botemedel mot influensa?
Influensa står bakom en stor del av sjukfrånvaron och orsakar även dödsfall. De årliga epidemierna uppstår på grund av ständiga förändringar av influensaviruset, vilket innebär man varje år måste ta fram nya vaccin. Stefan Schwartz, professor vid Lunds universitet, får 3 510 000 kr av AFA Försäkring för att utveckla metoder för att i ett tidigt skede upptäcka nya virusvarianter Och för att förstå hur dessa skiljer sig åt. Då blir det lättare att utveckla nya läkemedel.

Detta är två av 24 nya forskningsprojekt som får sammanlagt 62 414 000 kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag och hämta forskarbilder på www.afaforsakring.se/press.

Mer information:
Ischias:
Kjell Olmarker, professor, Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin,   031-7866660, 070 8600404, kjell.olmarker@gu.se
Influensa:
Stefan Schwartz, professor, Lunds universitet, Institutionen för laboratoriemedicin, 046-222 06 29,  073-980 62 33, Stefan.Schwartz@med.lu.se
Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

  

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.