14,5  miljoner till forskning om att förebygga och behandla cancer

2013-06-27 07:00

AFA Försäkring anslår 14,5 miljoner till ny cancerforskning vid Karolinska Institutet och Lunds universitet. De fem projekten handlar om  att tidigare kunna upptäcka cancer i lungsäck och tjocktarm, nya metoder för  behandling av bröstcancer och cancer i skelett och bindväv samt om risken för brandmän att få cancer av ämnen i brandrök. 

Brandmän, brandrök och cancer
I brandrök finns cancerframkallande ämnen och Carolina Bigert, överläkare vid Karolinska Institutet, får 3 000 000 kr av AFA Försäkring för att mäta hur mycket brandmän, brandinstruktörer och brandutredare utsätts för dessa ämnen via luftvägar och hud.  Hon kommer också att analysera tre befintliga datamaterial för att få en bild av risken för brandmän i Sverige och andra länder att drabbas av lungcancer och ett trettiotal andra cancerformer. Forskargruppen kommer också att ta fram konkreta råd om skyddsutrustning för brandpersonal.

Snabbare upptäckt av lungsäckscancer
En orsak till lungsäckscancer (malignt mesoteliom) är asbest, som fortfarande är en arbetsmiljörisk. En tidig diagnos förbättrar möjligheten att behandla sjukdomen. Professor Anders Hjerpe vid Karolinska Institutet får 2 999 000 kr av AFA Försäkring för att fortsätta sin forskning om hur man med hjälp av ett blodprov på ett så tidigt stadium som möjligt ska kunna diagnosticera lungsäckcancer.

Tidig upptäckt av tjocktarmscancer
Läkare kan göra en colonoskopi, en undersökning av tjocktarmen inifrån med hjälp av fiberoptik. Detta möjliggör både att man kan inspektera slemhinnan i hela tjocktarmen, ta vävnadsprov för mikroskopisk undersökning och avlägsna polyper som kan vara förstadier till cancer.
Professor Hans-Olov Adami, Karolinska Institutet, får 2 000 000 kr av AFA Försäkring för att undersöka om man bör införa omfattande undersökningar av befolkningen (screening) när det gäller tjocktarmscancer, på samma sätt som man gör med bröstcancer. Undersökningen ingår i ett stort europeiskt projekt där man under två genomför 15 000 undersökningar med colonoskopi.

Nya behandlingsmetoder vid bröstcancer
Nya forskarön visar att ett protein, som ingår i ett system för signalering mellan celler och påverkar celldelning, kan ha betydelse för att brösttumörer uppstår.. Professor Peter Zaphiropoulos, Karolinska Institutet, får 2 997 000 kr av AFA Försäkring för att ta reda på om det här signaleringsystemet, som kallas Hedgehog–signalering, påverkar utvecklingen av bröstcancer. Målet är att hitta nya metoder för att bromsa utvecklingen av bröstcancer.

Nya behandlingsmetoder vid cancer i hjärnan, bindväv och skelett
Genetiska och molekylära förändringar gör att cancer uppkommer och kunskaperna hur detta går till ökar hela tiden. Professor Ulrike Nuber, Lunds universitet, får 3 564 000 kronor av AFA Försäkring för att studera om man kan använda en behandling som är baserad på en speciell genetisk förändring. Den genetiska förändringen förekommer i särskilda cancer i hjärnan, bindväv och skelett (sarkom). En grupp forskare ska i laboratoriemiljö genomföra försök med behandling. Om de lyckas går forskarna vidare med kliniska studier inom cancervården.

Detta är fem av 24 nya forskningsprojekt som har fått sammanlagt 62 414  000 kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag och hämta forskarbilder på www.afaforsakring.se/press.

Mer information:
Brandmän, brandrök och cancer:
Carolina Bigert, överläkare, med dr. Karolinska Institutet, Institutet för miljömedicin. 08-123 372 27, 070-867 18 99, carolina.bigert@ki.se
Snabbare upptäckt av lunchsäckscancer
: Anders Hjerpe, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för laboratoriemedicin.   08-585 810 17, 070-484 10 93, anders.hjerpe@karolinska.se
Tidig upptäckt av tjocktarmscancer:
Hans-Olov Adami, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för medicinsk epidemiologi och biostatistik. 0176-23 20 62, 070-562 62 05, hadami@hsph.harvard.edu
Behandling av bröstcancer:
Peter Zaphiropoulos, professor, Karolinska Institutet, Institutionen för biovetenskaper och näringslära, 08-524 810 52, peter.zaphiropoulos@ki.se
Behandling av cancer i hjärnan, bindväv och skelett:
Ulrike Nuber, professor, Lunds universitet, Institutionen för Laboratoriemedicin. 046-2221563, ulrike.nuber@med.lu.se.

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring, 0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, 0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist och dödsfall. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt tre miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.