Seminarium - Vad gör oss sjuka på jobbet? Om diabetes, skiftarbete och fysiskt tungt arbete

2013-05-20 07:00

Bengt Järvholm, professor i yrkesmedicin, Umeå universitet, har tillsammans med Anders Knutsson, professor em i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet, tagit fram en ny kunskapssammanställning om samband mellan diabetes, skiftarbete och fysiskt tungt arbete. Sammanställningen presenteras vid ett seminarium hos AFA Försäkring den 27 maj.

Kunskapen om sambandet mellan arbete och uppkomst och försämring av sjukdom har stor bety-delse vid bedömningar av rätt till ersättning från arbetsskadeförsäkringen och avtalsförsäkringar. AFA Försäkring har anslagit 5,6 miljoner kr till professor Kjell Torén vid Göteborgs universitet för att leda ett projekt som ska producera och uppdatera kunskapssammanställningar inom en rad områden.

Bengt Järvholm, professor i yrkesmedicin, Umeå universitet, presenterar tillsammans med Anders Knutsson, professor em i folkhälsovetenskap, Mittuniversitetet, en ny kunskapssammanställning om samband mellan diabetes, skiftarbete och fysiskt tungt arbete

Media hälsas välkomna att närvara vid seminariet. Anmälan görs till Rolf Eriksson, senast fredag 24 maj.

Tid:
Måndagen den 27 maj kl. 09.00-10.30
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30


Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Kontakt:
Rolf Eriksson, Presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 070 893 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.