Seminarium - Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro

2013-05-08 08:00

Vid ett seminarium den 16 maj presenterar AFA Försäkring sin årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro i Sverige. Rapporten, som är den mest heltäckande i sitt slag, bygger på AFA Försäkrings unika skadestatistik.

Vår skadereglering har under många år gett oss möjlighet att bygga upp en unik skadedatabas som är en viktig kunskapskälla om orsaker till sjukdomar och skador på svensk arbetsmarknad. Den ger också underlag till parternas skadeförebyggande verksamhet och vårt stöd till forskning, utveckling och kunskapsförmedling.

I rapporten redovisas de mest riskfyllda jobben, de vanligaste orsakerna till olycksfall och utvecklingen av arbetsskador och långa sjukfall. Vi redovisar även köns- och åldersskillnader och vilka diagnoser som ligger bakom de långa sjukfallen.

Årets rapport innehåller även fördjupade analyser av:

• Samband kön, ålder och skaderisk – hur ser det ut i olika yrken?
• Företagsstorlek och skaderisk
• Skillnader i skaderisker och yrken mellan län och regioner

Efter presentationen finns det tid för frågor och diskussion.

Rapporten presenteras av Michel Normark, chef Analys och Försäkringsvillkor, Per Anders Paulsson, statistiker och Thomas Åkerström, statistiker AFA Försäkring.

Seminariet kommer att direktsändas på http://www.afaforsakring.se/forebygger/ och kommer även kunna ses där i efterhand.

Media hälsas välkomna att närvara vid seminarium!

Anmälan kan göras till Rolf Eriksson senast onsdag 15 maj.

Kontakt:

Rolf Eriksson, Presschef AFA Försäkring, 08-696 48 16, 070 893 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

   

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.