AFA Försäkring ny sponsor för Yrkeslandslaget

2013-05-24 06:00

AFA Försäkring är Yrkeslandslagets första arbetsmiljösponsor. Stödet uppgår till 1,5 miljoner kronor om året i fyra år.

AFA Försäkring arbetar med att skapa större trygghet för människor i arbetslivet genom att administrera kollektivavtalade försäkringar, förvalta kunskap och kapital från försäkringsverksamheten samt att stödja forskning och andra förebyggande åtgärder som bidrar till bättre hälsa i arbetslivet.

Som ett led i det förebyggande arbetet har AFA Försäkring beslutat att gå in som arbetsmiljösponsor för Yrkeslandslaget. Stödet omfattar 1,5 miljoner kronor om året i fyra år.

Yrkeslandslaget utses vartannat år till YrkesVM och vartannat år till Europamästerskapen. Närmast tävlar Yrkeslandslaget i världsmästerskapen den 2-7 juli i Leipzig.

Yrkeslandslaget 2013 består av 25 ungdomar (max 22 år) som tävlar i 23 olika yrken inom bygg, motor, IT, teknik och service. De tävlande yrkena är allt från frisörer, kockar och målare till tävlande inom mekatronik, svetsning och trädgårdsanläggning. Laget tog senast fem medaljer vid europamästerskapen i oktober 2012.

Yrkeslandslaget är ett trepartssamarbete mellan LO, Svenskt Näringsliv och staten. Genom samarbeten med företag, yrkesnämnder, branschorganisationer och skolor har trepartssamarbetet i uppdrag att höja statusen, intresset och kvaliteten på yrken och yrkesutbildning.

– Det förebyggande arbetet är en viktig del av AFA Försäkrings verksamhet. Vi vill att arbetsmiljöfrågor och att ungas arbetsmiljö och arbetsskador ska uppmärksammas ännu mer. Vi har valt att sponsra de bästa unga yrkesutövarna för att uppmärksamma dessa frågor och stödja goda exempel. Vi kommer även att ta upp dessa frågor i ett av våra seminarier i årets Almedalsvecka, säger Maj-Charlotte Wallin, vd AFA Försäkring.

– Vi välkomnar varmt AFA Försäkring som Yrkeslandslagets första arbetsmiljösponsor. Den breda kompetens som AFA Försäkring besitter kommer ytterligare att utveckla arbetsmiljöaspekterna i såväl våra tävlingar som i vår yrkespresentation, säger Tommy Hellström, kanslichef för WorldSkills Sweden, den organisation som driver verksamheten.

För mer information om Yrkeslandslaget – www.yrkeslandslaget.se.

Bilder på yrkeslandslaget hittar du på www.yrkeslandslaget.se eller på www.afaforsakring.se/press

Mer information
Johan Ljungqvist, kommunikationsdirektör, AFA Försäkring, 0702-200 513, johan.ljungqvist@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, , 0708-939577, Rolf.Eriksson@afaforsakring.se
Tommy Hellström, kanslichef WorldSkills Sweden, 070-5343028, tommy.hellstrom@worldskills.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.