Färre belastningsskador genom att kombinera fysiska och mentala uppgifter?

2013-04-16 08:00

Risken för belastningsskador ökar för anställda i monotona arbeten, som inte kan variera sina arbetsuppgifter. Hur kan man kombinera fysiskt jobb med mentalt arbete, för att ge tillfälle till återhämtning? Professor Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle får av AFA Försäkring 3 569 000 kr för att undersöka detta.

Forskarna ska genomföra försök med kvinnor som arbetar inom biomedicinsk analys i vården och inom kemisk industri med att pipettera, alltså förflytta vätskor och lösningar mellan provrör. Pipettering är ett typexempel på repetitivt arbete. Försöken går ut på att till detta fysiska och enahanda arbete foga uppgifter som ställer mentala och kognitiva krav, alltså handlar om att uppfatta, tänka, minnas och bedöma. Forskarnas idé är att mentala krav kan ge bättre återhämtning från det fysiska arbetet, och vice-versa.

Professor Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle får av AFA Försäkring 3 569 000 kr för detta projekt, som ska leda fram till principer för hur man på bästa sätt kan kombinera olika arbetsuppgifter för att minska belastningsskador.

Detta är ett av sex nya forskningsprojekt som får sammanlagt 17,9 miljoner kronor från AFA Försäkring. Läs om samtliga anslag på www.afaforsakring.se/press

Bild på Svend Erik Mathiassen finns att hämta i AFA Försäkrings pressrum

Mer information:
Svend Erik Mathiassen, Högskolan i Gävle, Centrum för belastningsskadeforskning,
070-678 8158, E-post: smn@hig.se

Hans Augustson, avdelningschef FoU-beredningen, AFA Försäkring,
0708-93 95 95, hans.augustson@afaforsakring.se

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring,
0708-93 95 77, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning, utveckling och kunskapsförmedling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador både inom privat näringsliv, kommuner och landsting. Mer information om forskningsstödet finns på www.afaforsakring.se/forskning