AFA Fastigheter köper och HSB säljer Smultronet 6

2013-04-19 05:00

AFA Fastigheter har tecknat avtal med HSB om förvärv av HSB’s huvudkontor på Fleminggatan. Fastigheten genomgår en total ombyggnation som färdigställs i samband med tillträdet. Byggnaden uppfördes ursprungligen 1939-40 av HSB och har alltsedan dess fungerat som huvudkontor. HSB är den största hyresgästen och förhyr totalt ca 82% av fastighetens ca 11.500 kvm. Catella Corporate Finance har agerat rådgivare åt säljaren

- Fastigheten är ett bra komplement till vårt nuvarande bestånd, med ett bra läge på
Kungsholmen. Vi får också en bra, stabil och långsiktig hyresgäst, vilket är förenligt med vår egen investeringsfilosofi, säger Kristina Sawjani, transaktionsansvarig på AFA Fastigheter.

- Försäljningen är ett led i en tydligare fokusering på vår kärnverksamhet, produktion av bostadsrätter till HSB´s medlemmar. Det är vidare positivt med en långsiktigt agerande hyresvärd för HSB´s verksamheter i Stockholm, säger Matias Lindberg,
VD på HSB ProjektPartner AB.

____________________________________________________________

HSB är landets största bostadskooperation som ägs av 554000 medlemmar.Lokalt består HSB av 3 900 bostadsrättsföreningar som samtliga är anslutna till en regional HSB-förening som i sin tur är medlemmar i HSB Riksförbund.
Affärsbolaget HSB ProjektPartner AB ägs av de regionala HSB-föreningarna och stödjer deras bostadsbyggande.  HSBs verksamheter består i huvudsak av byggande, förvaltning och bosparande. Syftet är att skapa nytta för medlemmarna och verka för ”Det goda boendet

____________________________________________________________

AFA Fastigheter förvaltar, projekterar och hyr ut kontor, hotell och bostäder – främst i Stockholm. AFA Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen inom AFA Försäkring som ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.
AFA Försäkring administrerar avtalsförsäkringar för drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner. Det totala förvaltade kapitalet uppgår till cirka 200 miljarder kronor, varav fastigheter utgör cirka 20 miljarder.

____________________________________________________________

För ytterligare information, kontakta:
Kristina Sawjani, AFA Fastigheter, tel: 08-696 40 78
Matias Lindberg, HSB ProjektPartner AB tel: 010-442 0101

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.