Seminarium: Forskning till nytta i arbetslivet

2013-03-14 14:00

Hur arbetar AFA Försäkring med stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa? Vid seminariet den 21 mars presenteras två aktuella forskningsprojekt – om ryggsmärta och om skadefria cargo- och flygplanslastare – samt vår nya årsrapport ”Stöd till forskning och utveckling 2012”.

AFA Försäkring satsar årligen 150 miljoner kronor på stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa. Det är en del vårt förebyggande arbete för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

Om AFA Försäkrings FoU-stöd
Den forskning vi stödjer ska komma till nytta i arbetslivet. Hur arbetar vi för att uppnå detta?
- Hans Augustson, chef FoU-beredningen, AFA Försäkring

Ryggsmärta, diskbråck och ischias: experimentella och kliniska studier
Projektet har lett till möjlighet för nya behandlingsformer för ischias som kan minska både lidande och sjukvårdskostnader.
- Kjell Olmarker, professor i biomedicin, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

Skadefria cargo-och flygplanslastare
Om flygplanslastarnas arbetsförhållanden och förslag på åtgärder för att minska belastningsrelaterade skador och sjukdomar.
- Erik Alphonse, projektledare, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA)

Vid seminariet presenteras den nya årsrapporten ”Stöd till forskning och utveckling 2012”.

Tid: Torsdag 21 mars kl.9-10.30

Plats: AFA Försäkring, Klara Södra Kyrkogata 18

Kaffe och smörgås serveras från klocka 08:30

Media välkomnas att närvara vid seminariet!
Anmälan senast 20 mars till Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-6964816, rolf.eriksson@afaforsakring.se

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.