Seminarium: Arbetslivsinriktad rehabilitering – en process med för många eller för få aktörer?

2013-03-07 13:00

Professor Kerstin Ekberg redogör för vilken kunskap har vi idag om åtgärder för att främja återgång i arbete och hållbar arbetsförmåga.

Vid Linköpings universitet pågår flera forskningsprojekt inom området arbetslivsinriktad rehabilitering. Seminariet kommer att beröra sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessens många faser.
Vilken kunskap har vi idag om tänkbara åtgärder för att förebygga långa sjukskrivningar och för att främja återgång i arbete och hållbar arbetsförmåga?

Med Kerstin Ekberg, professor, Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet.

Tid: Fredagen den 15 mars februari kl. 09.00-10.30
Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30

Plats: AFA Försäkring, Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Media hälsas välkomna att närvara!
Anmälan senast 14 mars till Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-6964816, rolf.eriksson@afaforsakring.se

Webbsändning
Seminariet kommer att webbsändas på www.afaforsakring.se fredag15 mars kl.09.00 och kommer även kunna ses i vår kanal på YouTube – www.youtube.com/afaforsakring från och med måndag den 18 mars kl.13.00

Bild på Kerstin Ekberg finns i www.afaforsakring.se/press

AFA Försäkring har även det pågående FoU-programmet Arbetslivsinriktad rehabilitering med fem projekt som handlar om hur företagshälsovården kan utvecklas, hur man tar tillvara arbetsförmåga, hur chefer kan agera hälsofrämjande, rörlighet på arbetsmarknaden bland sjukskrivna och sociala kontakter under sjukfrånvaron. Tre av projekten finns vid Linköpings universitet.
Mer information: http://www.afaforsakring.se/Om-AFA-Forsakring/Press/#/pressrelease/view/16-miljoner-kronor-till-forskning-om-arbetslivsinriktad-rehabilitering-388150

AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.