Ny rapport: Stöd till forskning och utveckling 2012 - korrigerad version

2013-03-21 12:00

AFA Försäkring satsar varje år 150 miljoner kronor på stöd till forskning, utveckling och kunskapsspridning inom arbetsmiljö och hälsa. Nu kommer årsrapporten om alla de forskningsprojekt som fått stöd under 2012.

AFA Försäkring är en av Sveriges ledande forskningsfinansiärer inom arbetsmiljö och hälsa. Stödet till FoU är en del av vårt förebyggande arbete för att minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro.

2012 beviljades 52 nya forskningsprojekt anslag på sammanlagt 113 miljoner kronor. Av de 52 forskare som beviljades finansiering var 29 kvinnor och 23 män. Dessutom har två miljonstipendier delats ut till unga forskare inom arbetsmiljö och folkhälsa.

Årsrapporten redovisar alla de forskningsprojekt som fått stöd under 2012 och presenterar några framgångsrika exempel från vitt skilda delar av forskningsfältet. I ett projekt studeras orsakerna till hög respektive låg sjukfrånvaro inom kommun- och landstingssektorn, i ett annat undersöks nya metoder för att förhindra ohälsa bland cargo- och flygplanslastarpersonal och ett tredje söker förbättra behandlingen av ryggsmärta och svåra ryggmärgsskador.

Under året arrangerade AFA Försäkring och Prevent tillsammans arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet, en mötesplats för forskare, näringslivsföreträdare, praktiker och andra arbetslivsaktörer som lockade 5 000 deltagare.

Årsrapporten ”Stöd till Forskning och Utveckling 2012” presenteras vid ett seminarium den 21 mars. Vid seminariet medverkar professor Kjell Olmarker från Göteborgs universitet, som har forskat kring nya behandlingsformer för ischias, och Erik Alphonse från Transportfackens yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA), som berättar om förslag på åtgärder för att minska belastningsrelaterade skador och sjukdomar för cargo- och flygplanslastare. Hans Augustson, chef FoU-beredningen AFA Försäkring, redogjorde för hur den forskning som AFA Försäkring stöder ska komma till nytta i arbetslivet.

Rapporten finns att ladda ner på www.afaforsakring.se/press.

Mer information:
Hans Augustson, chef FoU-beredningen AFA Försäkring, 08-696 48 54, 0708-93 95 95, Hans.Augustson@afaforsakring.se
Rolf Eriksson, presschef AFA Försäkring, 08-6964816, 0708-939577, Rolf.Eriksson@afaforsakring.se