Påminnelse - Seminarium - Hälsa och framtid i kommuner och landsting

2013-02-05 15:00

Hur förebygger man mobbing på arbetsplatser inom vård och omsorg? Margaretha Strandmark, professor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet, leder ett forskningsprojekt som AFA Försäkring stödjer med 5 000 000 kronor. Vid seminariet den 11 feb redogör Margaretha Strandmark för arbetet med forskningsprojektet.

Forskningsprojektet ska i samverkan med slumpmässigt utvalda arbetsplatser inom vård och omsorg identifiera mobbningsproblem och rutiner för att åt­gärda dessa. Inom projektet ska man utarbeta ett handlingsprogram samt redovisa hur man arbetat med detta på de arbetsplatser som ingår i studien.

I projektet har man intervjuat nyckelpersoner och fokusgrupper. Resultatet från intervjuerna med nyckelpersonerna visade att mobbning är ett dolt problem som erkänns först i trängda, akuta situationer. I fokusgruppsintervjuerna framkom att chefens samarbete med medarbetarna och organisationen är avgörande för att förebygga och stoppa mobbning.

Vid seminariet redogör Margaretha Strandmark för arbetet med forskningsprojektet som beräknas vara klart slutet av år 2013.

Tid: Måndagen den 11 februari kl. 09.00-10.30
(Vi kommer att servera kaffe och smörgås från kl. 08.30)
Plats: Hörsalen nb, Klara Södra Kyrkogata 18, Stockholm

Webbsändning
Seminariet kommer att webbsändas på www.afaforsakring.se måndag 11 feb kl.09.00 och kommer även kunna ses i vår kanal på YouTube – www.youtube.com/afaforsakring från och med tisdagen den 12 feb kl.13.00

Anmälan till presschef Rolf Eriksson 08-696 48 16, rolf.eriksson@afaforsakring.se, senast den 8/2.