Anitra Steen ny ordförande för AFA Försäkring

2013-02-01 10:00

Anitra Steen har utsetts till ny ordförande för AFA Försäkring som är det gemensamma namnet för de tre försäkringsföretagen AFA Sjukförsäkring, AFA Trygghetsförsäkring och AFA Livförsäkring. Företagen ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Anitra Steen tillträder den 1 feb och efterträder Bertil Jonsson som har varit styrelseordförande i AFA Försäkring under elva år.

- Vi är glada att Anitra Steen tackat ja till att bli ordförande för AFA Försäkring. Hennes mångsidiga erfarenhet kommer vara en tillgång för att leda styrelsearbetet. Samtidigt vill vi rikta ett stort tack till Bertil Jonsson som har lett styrelsearbetet under elva viktiga år i AFA Försäkrings utveckling, säger ägarrepresentanterna Per Bardh, LO och Christer Ågren, Svenskt Näringsliv.

- Jag ser fram emot att leda arbetet i AFA Försäkring styrelse, säger Anitra Steen. AFA Försäkring har en viktig roll som administratör av de kollektivavtalade försäkringarna som bidrar till ökad trygghet för så många människor på svenska arbetsplatser.

Anitra Sten har för närvarande uppdrag bland annat som ordförande för Svenska Spel, Telge Inköp och Iris Invest och har tidigare varit VD för Systembolaget, generaldirektör för Riksskatteverket och Verket för högskoleservice samt statssekreterare i Regeringskansliet.

Bild på Anitra Steen finns i www.afaforsakring.se/press

Mer information:
Per Bardh, rådgivare LO, tel 070-303 28 36
Christer Ågren, vice VD, Svenskt Näringsliv, tel 08-553 430  00

Rolf Eriksson, presschef, AFA Försäkring, tel 08-696 48 16

    
      
AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter. Vi försäkrar drygt fyra miljoner människor i privat näringsliv, kommuner, landsting och regioner och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. AFA Försäkring har cirka 500 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.