Pressinformation om forskning

Varje år finansierar vi forskning och utveckling, FoU, inom arbetsmiljö och hälsa med 150 miljoner kronor. Här kan du läsa mer om aktuella utlysningar och vilken typ av forskning vi finansierar.

Två leende sjuksköterskor promenerar utomhus

INSTRUKTION: Ha ingen toppbild på denna sida, Linda väljer ut en senare.

Aktuella utlysningar

Utlysning Öppen Beslut
Öppen riktad utlysning inom arbetsmiljö
1 december 2022 - 17 januari 2023 Slutet av april 2023
Öppen riktad utlysning inom hälsa 31 januari - 21 mars 2023 Slutet av juni 2023
INSTRUKTION. Lägg in alla aktuella utlysningar i denna tabell.    
     
     


Fullständig information om utlysningar finns att läsa på fou.afaforsakring.se

Pågående forsknings- och utvecklingsprogram

Inom områden som arbetsmarknadens parter bedömer som särskilt intressanta finansierar vi FoU-program, där flera forskningsprojekt får belysa ett aktuellt ämne ur olika perspektiv. Just nu pågår till exempel programmen Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och artificiell intelligens, Skadligt bruk i arbetslivet och Digitaliseringens effekter på arbetsmiljön inom kommun- och regionsektorn.

Se alla pågående FoU-program

Kommande seminarier och event

Vi arrangerar regelbundet seminarier, webbinarier och event där forskare presenterar resultat från den forskning där de helt eller delvis fått finansiering från oss. 

Till kalendariet

 

Vår årliga rapport om forskning och utveckling

Forskningsarkivet

I forskningsarkivet hittar du beslutade utlysningar och tidigare forskning som vi finansierat.

Till forskningsarkivet (Betaversion)

Kontaktuppgifter

Caroline Rylander, presschef

caroline.rylander@afaforsakring.se 0708-15 49 05

Linda Harling, presskommunikatör

linda.harling@afaforsakring.se 0730-96 35 12

INSTRUKTION: Lägg in bättre puffbild.

Instruktion på betawebben

På FoU-webbsidan i betan, lägg in puffen Pressinformation om forskning nedanför puffen med årsrapporten.