Vårt stöd för arbetsmiljöarbete

Afa Försäkring arbetar för att förebygga skador och ohälsa på landets arbetsplatser. Här beskriver vi hur din arbetsplats kan ta del av de insatser vi gör som bidrar till ett friskt och tryggt arbetsliv.

Kollegor samtalar på konferens

Du som är arbetsgivare – vi har två olika ekonomiska stöd att söka:

  • Stöd för arbetsmiljöutbildning
  • Rehabiliteringsstöd – ett ekonomiskt stöd som främjar friska arbetsplatser

Stöd för arbetsmiljöutbildning

Det är ett ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning som särskilt stödjer gemensamma utbildningsinsatser, där chefer, arbetsmiljö- eller skyddsombud på arbetsplatsen deltar tillsammans.

Stödet gäller för arbetare och tjänstemän inom den privata sektorn. Det ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov.

Läs mer på Afa Försäkring Arbetsmiljöutbildning

Rehabiliteringsstöd – tidiga insatser gör skillnad!

Att söka arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro skapar hållbarhet för både arbetstagare och arbetsplats. Det är du som arbetsgivare som ansöker och du kan få ekonomisk ersättning med upp till hälften av kostnaden för rehabilitering av både psykiska och fysiska besvär.

Det är enkelt att ansöka och du gör det på vår webbplats.

 

Rehabiliteringsstödet – ett ekonomiskt stöd som främjar friska arbetsplatser

Att söka arbetslivsinriktat rehabiliteringsstöd för att förebygga sjukfrånvaro skapar hållbarhet för både arbetstagare och arbetsplats. Här hittar du mer information.

Systemstöd – IA-systemet

IA-systemet är ett webbaserat system som stödjer det systematiska arbetet med att rapportera, åtgärda och följa upp händelser.

IA har ett utvecklat stöd för det proaktiva arbetsmiljöarbetet kopplat till skyddsronder/arbetsmiljöronder och riskanalyser.

I Sverige arbetar idag ca 1,2 miljoner anställda i företag och organisationer som använder IA-systemet. Systemet gör det möjligt för stora och små företag i samma bransch att dela information om arbetsmiljöhändelser, och lära av både egna och andras erfarenheter.

Läs mer på IA - Tillsammans för ett friskt och tryggt arbetsliv

Se filmen "Återkomsten – Nils är tillbaka på kontoret igen"

Och allt är precis som vanligt. Eller, är det verkligen det?

Se filmen Återkomsten Nils är tillbaka på kontoret igen (Vimeo)

Forskning och utveckling – vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet

Afa Försäkring stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa, och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner.

Läs mer på Vi finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet

Säkerhetsparken

Ett samverkansprojekt mellan Afa Försäkring och Byggbranschens säkerhetspark.

Syftet är att utveckla ett utbildningskoncept och erbjuda säkerhetsträning i Säkerhetsparken till landets skolor och utbildningar med koppling till byggbranschen.

Läs mer på Afa Försäkring Byggbranschens säkerhetspark

 

Statistik – om arbetsskador och sjukfrånvaro

Vi har massor av statistik! Med hjälp av vår unika skadedatabas kan vi se vilka yrkesgrupper, sektorer, arbetsuppgifter och aktiviteter som är förknippade med olika skador och sjukdomar.

Ladda ner eller prenumerera på statistikrapporter på Afa Försäkring Förebyggande analys och statistik