Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö – del 1

Den 26 april anordnades arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet på Norra latin och i Folkets hus i Stockholm. Deltagare från hela landet kom för att ta del av forskning och verktyg på denna arbetsmarknadens parters mötesplats för ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

Foto: Fredrik Beskow

Jan Bylund, komiker och konferencier, inledde Gilla Jobbet-dagen tillsammans med Oskar Henrikson, psykolog, och Cecilia Österman, doktor i sjöfartsvetenskap. Dagens program bestod sedan av 24 seminarier på temat arbetsmiljö som hölls i en rad olika lokaler.

Ljusets påverkan på arbetsmiljön

Hillevi Hemphälä, doktor i arbetsmiljöteknik med inriktning på synergonomi, vid Lunds tekniska högskola, höll ett föredrag med rubriken Synergonomi och ljusets påverkan på människan.

Hillevi_Hamphala_150x150.jpg– Många människor har huvudvärk och kan bli sjukskrivna på grund av dålig belysning i sin kontorsarbetsmiljö. Kommer ljuset framifrån eller bakifrån skapas skuggor och reflexer. För att undvika detta ska ljuset komma uppifrån och man ska ha en andra ljuskälla från sidan, sa hon.

– Ljuset kan flimra på en så hög frekvens att vi inte ser det. Det kan också orsaka huvudvärk och stress eller framkalla migrän. Genom att hålla mobiltelefonens kamera mot ljuskällan kan man enkelt se om ljuset flimrar, i form av ett pulserande mönster på skärmen.

Mobbning på jobbet

Stefan Blomberg, psykolog och forskare vid Linköpings universitet, berättade om mobbning på jobbet och vad man kan göra åt det.

– Varje år utsätts cirka 20 procent av alla yrkesarbetande i Sverige för någon form av kränkande särbehandling. Det är inte någon större skillnad mellan kvinnor och män eller mellan sektorer på arbetsmarknaden. Det kan räcka med att uppfattas som annorlunda på något sätt för att man ska utsättas för mobbning, sa han.Stefan_Blomberg_150x150.jpg

– Alla kan bli utsatta för mobbning, men mobbning är sällsynt i välfungerande organisationer. För att förebygga mobbning ska vi i första hand bygga motståndskraftiga och robusta organisationer. Ett sammanhängande arbetsmiljösystem är viktigt för att skapa en trygg arbetsplats. Likaså ett stödjande ledarskap, förtroende för arbetsplatsens konflikthantering och en gemensam värdegrund.

Kris och mental belastning

Ellinor Eriksson, psykolog och krisspecialist på Brolinwestrell AB, berättade om krishantering och arbetsmiljöarbetets betydelse för att förebygga kriser.

Ellinor_Eriksson_150x150.jpg– En kris är något plötsligt och oväntat som inträffar där våra erfarenheter och vår kunskap inte räcker till för att hantera situationen. De tre viktigaste principerna för att hantera en kris är att behovet av ledarskap ökar drastiskt under stress, att människor återhämtar sig från svåra händelser bättre än man tidigare trott och att reaktioner vid kriser varierar inom och mellan människor. De här principerna är bra utgångspunkter för krishantering på arbetsplatser, sa hon.

– Apropå pandemi och krig så är det händelser där vi inte vet hur det går eller när det är över. Den här typer av händelser orsakar delvis rationell och rimlig oro som vi inte kan bearbeta på samma sätt som avslutade händelser. Det kräver uthållighet i ledarskapet på en arbetsplats och också av medarbetarna.

Text och foto: Linda Harling och Adam Fredholm

 

Läs fortsättningen av referatet

Här hittar du Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö – del 2.

Se filmade seminarier

Du hittar filmupptagningar av dagens seminarier på Gilla Jobbets Youtube-kanal.

 

Vi som står bakom Gilla Jobbet:          

Logotyper från organisationerna som står bakom Gilla Jobbet.

            

Se en film om Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Se en film om Gilla Jobbet och dess historia.

Fakta om Gilla Jobbet

Vartannat år genomförs Gilla Jobbet i form av ett större event i Stockholm och vartannat år hålls mindre event på olika orter i landet.

Syftet är att bidra till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Om du har några frågor om Gilla Jobbet, hör av dig till info@gillajobbet.se

Mer information finns på Gilla Jobbets webbplats.

Gilla Jobbet har också en sida på Facebook