Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Gilla Jobbet är ett återkommande arbetsmiljöevent som arbetsmarknadens parter står bakom. Där kan du ta del av den senaste forskningen, utbyta erfarenheter och få nya idéer, tips och verktyg. Alla aktiviteter är kostnadsfria.

Gilla Jobbet 2021 inleddes med filmen Arbetsmiljöresan, där personal vid hemtjänsten i Helsingborg och på fartyget Silja Symphony i Helsingfors berättade om hur pandemin bidragit till att förbättra deras samarbete på arbetsplatsen.

Klicka på bilden för att se filmen. Längd: 11:17.

Vartannat år genomförs Gilla Jobbet i form av ett större event i Stockholm och vartannat år hålls mindre event på olika orter i landet. Syftet är att bidra till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

2020 och 2021 har Gilla Jobbet på grund av pandemin sänts digitalt.

Gilla Jobbets webbinarium 28 oktober 2021

Temat för 2021 års Gilla Jobbet var arbetsmiljöarbete under pandemin. Forskare, utbildare och medarbetare på arbetsplatser berättade om hur vi kan dra nytta av de nya erfarenheterna.

Läs mer och se filmupptagningar av föredragen på Gilla Jobbets webbplats.

Gilla Jobbet hösten 2020

På grund av situationen med covid-19 blev det inga fysiska konferenser under hösten. Den 3 november hölls istället en digital direktsändning med spännande innehåll. Där lyftes bland annat ergonomi i hemmet, hur vi kan jobba med OSA-frågor på distans, kris, smittspridning och hur vi får till ett bra arbetsmiljöarbete under coronapandemin. 

Läs mer och se en filmupptagning av Gilla Jobbet 2020

Här kan du läsa ett referat av det direktsända eventet.

På Gilla Jobbets Youtube-kanal kan du se en filmupptagning av eventet.

 

Vi som står bakom

Logotyp AFA Försäkring  Logotyp Akademikeralliansen 

Logotyp Kommunal  Logotyp LO 

Logotyp OFR  Logotyp Prevent 

 

  Logotyp PTK    Logotyp SKL 

Logotyp Suntarbetsliv  Logotyp Svenskt Näringsliv

Vill du veta mer?

Om du har några frågor om Gilla Jobbet, hör av dig till info@gillajobbet.se.

Läs mer på www.gillajobbet.se eller www.facebook.se/gillajobbet

Se en film om Gilla Jobbet

Gilla Jobbet är arbetsmarknadens parters unika satsning för att inspirera till ett förebyggande och hälsofrämjande arbetsmiljöarbete på landets arbetsplatser.

Se en film om Gilla Jobbets och dess historia.