Gilla Jobbet – en heldag om arbetsmiljö – del 2

Hur unga möter arbetsmiljön – de första jobben under och efter plugget
Vad kan vi göra för att de första åren i arbetslivet ska bli hälsosamma för våra unga?  

– När det gäller arbetsrelaterad ohälsa hos unga gentemot äldre, så visar studier att unga rapporterar mer arbetsrelaterad mental ohälsa, huvudvärk och hudbesvär, sa Sara Thomée, doktor i medicin på Psykologiska institutionen på Göteborgs universitet och medförfattare till Nordiska Ministerrådets rapport om unga arbetare och hållbart arbetsliv.

I Örebro stöttar Arbets- och miljömedicinforskare projektet "Hälsosam yrkesdebut" för yrkeslärare och skolsköterskor med undervisningsmaterial och utbildningar i ämnen som är viktiga för att undvika arbetsmiljörelaterad ohälsa bland unga.

Under 2017 har Arbets- och miljömedicin börjat experimentera med Youtube-filmer och poddar för att nå unga.

– En fördel är att man kan använda detta vid introduktioner och i arbetsmiljöarbetet på arbetsplatser. Den första filmen och podden handlade om att förebygga vibrationsskador, sa Eva Bergström-Jangdin, ergonom vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Skatta ditt återhämtningsbehov
Med verktyget "Skatta ditt återhämtningsbehov" kan människor skatta sin arbetssituation och sitt behov av att återhämta sig.

– Återhämtningen efter regelbundna arbetsinsatser kan inte skjutas upp, utan behöver i stort sett genomföras varje dag för att individen ska kunna gå utvilad till arbetet. Man kan inte tänka att jag väntar till påsk, då ska jag vila, sa Kerstin Wentz, doktor i psykologi på avdelningen Arbets- och miljömedicin på Göteborgs universitet.

Verktyget har tagits fram i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin i Göteborg och Västra Götalandsregionen och blir i början av 2018 fritt tillgängligt på nätet.

Alltmer digital arbetsmiljö
Många av oss sitter numera hela dagarna framför våra datorer. De digitala systemen kan underlätta på jobbet, men riskerar också att öka arbetsbelastningen.

– Mängden system på arbetsplatsen blir fler och fler, vilket innebär att arbetet blir alltmer komplext, sa Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion vid KTH.

– Den ökade digitaliseringen ställer höga krav på oss, bland annat på vår kognitiva förmåga, sa Jonas Söderström, senior informationsarkitekt på inUse AB.

Men det går att förbättra vår digitala arbetsmiljö och få IT-system som är anpassade till och stödjer verksamheten. Fredrik Beskow, projektledare på Prevent och Anna Pramborg, kommunikatör på Suntarbetsliv berättade om sina verktyg för att hantera den digitala arbetsmiljön.

Robotarna kommer – vad innebär det för arbetsmiljön?
Robotar och automation räddar oss från hälsofarliga, slitsamma och enformiga arbeten. Nu kommer det nya typer av robotar inom såväl industrin som i nya områden som byggbranschen, handeln, vård och omsorgssektorn och även skolan.

– Det är en utmaning hur robotar i framtiden kan jobba tillsammans med människor, hur man gör roboten säker så människor kan arbeta nära den, sa Christian Smith, universitetslektor KTH.

2017 års Gilla Jobbet avslutades av Dan Hasson, doktor i stresshantering och hälsopromotion vid Uppsala universitet, och Måns Möller, stå upp-komiker.

Text: Linda Harling och Anette Westlander.
Foto: Maria Lindén, Linda Harling och Anette Westlander.