Gilla Jobbet bjöd på det senaste inom arbetsmiljö

Den 26 oktober gick arbetsmiljöevenemanget Gilla Jobbet av stapeln för tredje gången. Mats Quist från Prevent projektledde denna mötesplats där intresserade från hela landet tog del av den senaste forskningen och fick tips och verktyg för ett hälsofrämjande arbetsmiljöarbete.

– Gilla Jobbet är en unik satsning som parterna på den privata sidan och kommuner och landsting gör tillsammans för att öka intresset för arbetsmiljöfrågor. Och för att få fler att använda de kunskaper som parterna finansierar genom Suntarbetsliv, Prevent och AFA Försäkring, säger Mats Quist, mångårig medarbetare på Prevent och projektledare för Gilla Jobbet.

– Den 26 oktober ordnades det stora eventet på Folkets hus och Norra latin i Stockholm. Det innehöll 48 seminarier och drog cirka 1 300 besökare. Det nya med Gilla Jobbet generellt är att vi planerar in flera aktiviteter under en treårsperiod, vi kommer bland annat att anordna så kallade regionala dagar under 2018.

Forskarrön, tips och verktyg för en bättre arbetsmiljö

Temat för Gilla Jobbet-dagen i Stockholm var Den hållbara arbetsplatsen. Det välfyllda programmet innehöll seminarier om allt från digital arbetsmiljö och mobbning till unga i arbetslivet och god samarbetskultur. Mats Quist ledde arbetet med att planera och organisera evenemanget.

Hur har samarbetet inför Gilla Jobbet sett ut?
– Vi har en styrgrupp som består av arbetsmarknadens parter. Sedan har vi ett arbetsutskott med representanter för Suntarbetsliv, Prevent och AFA Försäkring som bereder frågor inför styrgruppen och som agerar bollplank. Projektgruppen innehåller även den representanter för de tre organisationerna, där jag i det här fallet är projektledare, sa Mats Quist.

– Jag måste säga att samarbetet fungerat excellent, i projektgruppen såväl som med arbetsutskottet och styrgruppen. Arbetet med att rigga det här stora evenemanget har flutit på väldigt bra.

Vad är roligast i arbetet med Gilla Jobbet?
– Det roligaste måste jag säga är att projektgruppen är dynamisk och att vi som ingår i den fungerar så bra ihop med varandra. Vi har riktigt kul på jobbet – vi gillar jobbet.

Vilka har utmaningarna varit?
– Utmaningarna är som alltid när man jobbar med arbetsmarknadens parter att komma fram till konsensuslösningar. Det gäller att hitta den största gemensamma nämnaren för att tillsammans kunna åstadkomma så bra resultat som möjligt. Då får man lägga sitt eget ego åt sidan, för man har ju sina hjärtefrågor, och hitta den väg som gör alla nöjda.

Hur kommer ni att jobba vidare med Gilla Jobbet?
– Det är en stor utmaning i sig att vi jobbar parallellt med det stora evenemanget och med planeringen av de regionala aktiviteterna 2018. Vi kommer att göra en utvärdering av evenemanget den 26 oktober för att se vilka lärdomar vi kan ta med oss i det fortsatta arbetet med Gilla Jobbet de kommande tre åren. Så vi har att göra, säger Mats Quist.

– Satsningen Gilla Jobbet är ju en form av arena för parterna, där de med sina organisationer Suntarbetsliv, Prevent och AFA Försäkring ska fylla projektet med innehåll. Därför är det också viktigt att alla vi medarbetare i de tre organisationerna känner att det är en plats där vi har möjlighet att öka intresset för arbetsmiljöfrågor.


Text och foto: Adam Fredholm 

 

Helene Reiner från AFA Försäkring är delprojektledare för Gilla Jobbet.