Försäkring vid arbetsbrist

Har du fyllt 40 år och blivit uppsagd?

Då kan du ha rätt till avgångsbidrag som gör omställningen lättare.

Gäller det mig?

Försäkringen gäller för privat- och kooperativt anställda arbetare som jobbar på en arbetsplats med kollektivavtal. 
Arbetare är ofta anställda inom butik, lager, restaurang eller industri.

Vilken ersättning kan jag få?

Ersättningen är ett engångsbelopp. Beloppets storlek bestäms utifrån din ålder och arbetstid. 

Läs mer om ersättning här

Hur gör jag?

Klicka på anmälningsknappen nedan, ladda ner och fyll i anmälningsblanketten.

Vill du veta mer?

Du kan läsa mer om försäkring vid arbetsbrist här. Du kan även ringa till vårt kundcenter på telefonnummer 0771- 88 00 99.