Vilken tidsperiod omfattar statistiken?

Det kommer huvudsakligen att omfatta år 2015 till år 2020.

Uppgifterna kommer från vårt register över försäk­rings­ären­den, vår skadedatabas. För­säkring­arna som redovisas är arbetsskade­försäkringen och sjukförsäkringen.

Ja, ange källa: Afa För­säkring

Inkludera gärna en länk till vår hemsida på https://www.afaforsakring.se/

Ja, vi planerar att utveckla verktyget med mer information om arbetsskador och sjukfrånvaro.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.