Vilken tidsperiod omfattar statistiken?

Det kommer huvudsakligen att omfatta år 2015 till år 2020.