Vilka rehabiliteringsinsatser kan vi inte lämna ersättning för?

 • Utredningar, kartläggningar samt bedömningssamtal. Som utredningar räknas till exempel ADDIS-intervjuer, arbetsförmågebedömning, rehabiliteringsutredning.

 • Medicinsk rehabilitering såsom läkarbesök, naprapat, sjukgymnast, abstinensbehandling, provtagning, drogtester, ergonomikonsultation, arbetsterapi etc.

 • Gruppaktiviteter

 • Administrativa kostnader för till exempel vikarier, lönekostnader

 • Arbetshjälpmedel och arbetsplatsanpassningar

 • Hälsofrämjande insatser till exempel:
  Friskvård
  Rökavvänjning
  Träning
  Viktminskning och dyl.

 • Tjänster som till exempel:
  Screeningverktyg
  Handledning och coachning
  Ledarskapsutbildningar
  Föreläsningar

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.