Vilka rehabiliteringsinsatser kan vi inte lämna ersättning för?

Vi kan inte lämna ersättning för:

  • lönekostnader för den anställde

  • medicinsk behandling

  • tekniska hjälpmedel eller arbetshjälpmedel

  • arbetsplatsanpassning

  • utredningar av olika slag.

Som medicinsk behandling räknas till exempel läkarbesök, besök hos sjuksköterska, sjukgymnastik, provtagningar, drogtester, ergonomkonsultation, arbetsterapi, medicinska vårddygn, avgiftning, abstinensbehandling och läkemedelsassisterad behandling (förekommer framför allt inom missbruks-/beroendebehandling).

Som utredningar räknas till exempel ADDIS-intervjuer, rehabiliteringsutredningar och arbetsförmågebedömningar.