Vilka handlingar behöver vi för att vi ska kunna utreda en ansökan?