Vem får använda detta statistikverktyg?

Alla får använda det.