Vem får använda detta statistikverktyg?

Alla får använda det.

Det är kostnadsfritt.

Ja, ange källa: Afa För­säkring

Inkludera gärna en länk till vår hemsida på https://www.afaforsakring.se/

Det kommer huvudsakligen att omfatta år 2015 till år 2020.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.