Varifrån får Afa Försäkring uppgifterna?

Uppgifterna kommer från vårt register över försäkringsärenden, vår skadedatabas. Försäkringarna som redovisas är arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen.