Varifrån får Afa För­säkring uppgifterna?

Uppgifterna kommer från vårt register över försäk­rings­ären­den, vår skadedatabas. För­säkring­arna som redovisas är arbetsskade­försäkringen och sjukförsäkringen.

Det kommer huvudsakligen att omfatta år 2015 till år 2020.

Ja, vi planerar att utveckla verktyget med mer information om arbetsskador och sjukfrånvaro.

Du kan kontakta oss genom att mejla analys@afaforsakring.se

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.