Var laddar jag upp foton på min skada?

Det gör du genom att logga in på Mina Sidor. På startsidan av vår webbplats kan du klicka på Logga in eller Komplettera ansökan.

Ja, du kan skicka dem i efterhand. Du kan komplettera ditt pågående ärende direkt på Mina sidor.

En diagnos­kod är kopplad till den diagnos du som patient har fått av din läkare. Du hittar den i ditt läkarintyg. Det är Socialstyrelsen som har beslutat att alla diagnoser inom hälso- och sjukvården ska ha en särskild kod.

Diagnoskoderna används bland annat för att ta fram statistik och göra olika analyser. Den svenska versionen av diagnoskoder kallas för ICD-10-SE.

När du ansöker om ersättning från vår sjukförsäkring kan du behöva fylla i din diagnos­kod. Den uppgiften används bland annat till vår statistik där vi tar fram årliga rapporter om sjukfrånvaro och arbetsskador.

Sveda och värk är en ersättning för fysiskt och psykiskt lidande och obehag under skadans läkningstid, så kallad akut sjuktid.

Villkoren för när sveda och värk kan betalas ut är olika beroende på vilket kollektiv­avtal som gäller för dig. Om du omfattas av TFA eller TFA-KL ska du ha varit sjukskriven minst 30 dagar för att få ersättning för sveda och värk. Är du anställd inom kooperationen har du inget krav på sjukskrivning.

Läs mer om vad som gäller för dig i våra försäkrings­villkor för arbetsskade­försäkringen eller genom att fråga din chef eller HR-avdelning.

Hur mycket ersättning kan jag få?

Ersättningen räknas utifrån vilken typ av skada det gäller och dess omfattning, samt tid för behandling och läkning. När du anmäler din arbetsskada till oss utreder vi vilken ersättning du kan få, inklusive ersättning för sveda och verk.

Storleken på ersättningen för sveda och värk utgår från trafikskadenämndens tabellverk. Du kan hitta mer information och aktulla ersättningsnivåer på Trafikskadenämndens webbplats.

Vad är skillnaden mellan sveda och värk och lyte och men?

Sveda och värk är ersättning för ett övergående fysiskt och/eller psykiskt lidande.

Lyte och men är ersättning för ett fysiskt och/eller psykiskt lidande som kvarstår efter läkningstiden har tagit slut. Det kan till exempel vara minskad rörelseförmåga, smärta eller nedsatt hörsel. Här ingår även ersättning för ärr.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.