Vad gäller om jag skadar mig när jag kör truck på jobbet?

Om du skadar dig på en handtruck ska händelsen prövas av Afa För­säkring och om det är en truck man kan åka på ska händelsen i första hand prövas av trafikförsäkringen.