Vad gäller för digitala behandlingar?

Om delar eller en behandling är digital behöver det framgå i underlaget om rehabiliteringen. En särskild prövning kan göras för digitala behandlingar.

I ansökan behöver det finnas en motivering till varför delar eller hela av behandlingen har genomförts digitalt. En specifikation över kostnaderna behöver finnas i underlaget från behandlaren eller behandlingsföretaget.

Ansökans rätt till ersättning bedöms utifrån omständigheterna i det enskilda ärendet.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.