Vad är värdesäkring?

När priserna på varor och tjänster går upp i samhället ökar vi den ersättning man får från sjukförsäkringen med ett så kallat värdesäkringstillägg. Det tillägget är till för dig som fått ersättning från vår sjukförsäkring i mer än 24 månader i en följd. Tillägget höjs sedan en gång om året. Det är prisbasbeloppet som bestämmer hur mycket extra pengar vi betalar ut med värdesäkringstillägget.

Prisbasbeloppet är ett värde som speglar prisutvecklingen i samhället. Beloppet används till exempel för att räkna ut skatter, pensioner och ersättningar. Det är regeringen som varje år bestämmer hur högt beloppet ska vara.

Du som får dagsersättning

När vi får information om att du har fått sjukpenning från Försäkrings­kassan kan vi betala ut dagsersättning till dig. Uppgifter om när sjukpenning har betalats får vi direkt från Försäkrings­kassan.

Du som får månadsersättning

När du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkrings­kassan betalar vi ut månadsersättning den 25:e varje månad.

Se alla utbetalningsdagar

Är du inte nöjd, kan du överklaga. Läs mer under om du inte är nöjd.

Försäkringen kan i vissa fall gälla när anställningen har tagit slut. Det kallas efterskydd. Det gäller om du:

  • Blir sjukskriven inom 90 dagar efter att du har slutat din an­ställning.

  • Uppfyller kvalifikationskravet för vår sjukförsäkring (AGS).

  • Har en sjukpenning­grundande inkomst, SGI.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.