Vad är sjukpenning­grundande inkomst (SGI)?

Den sjukpenning­grundande inkomsten (SGI) är ett belopp som räknas ut av Försäkrings­kassan baserat på din årsinkomst. SGI är det belopp som bestämmer hur mycket sjukpenning eller föräldrapenning du kan få.

Det är viktigt att du ser till att alltid ha kvar din SGI så att du kan få ersättning från Försäkrings­kassan och Afa För­säkring när du är sjuk eller föräldraledig. Det finns tillfällen när du kan förlora din SGI, till exempel om du är arbetslös utan att få a-kassa eller studerar utan studiemedel.

Lär dig mer om hur det funkar i SGI-guiden hos Försäkringskassan.

Om du har anmält sjukskrivning:

  • skicka alltid kopior av läkarintygen

  • är du arbetslös ska du också skicka oss en kopia av arbetsgivarintyget från din senaste an­ställning

  • har du sjukersättning eller aktivitetsersättning måste vi få en kopia av Försäkrings­kassans beslut

Om du har anmält arbetsskada:

  • skicka alltid kopia av dina läkarintyg

  • om du har gjort en anmälan om arbetsskada till Försäkrings­kassan vill vi också ha en kopia av den anmälan

Har du haft kostnader på grund av arbetsskadan ska du spara dina kvitton. Kvittona visar din rätt till ersättning för utlägg och ska skickas in om Afa För­säkring begär det.

Adressen är:

Afa För­säkring,

106 27 Stockholm

Du hittar dina kontrolluppgifter genom att logga in på Mina sidor med ditt eget BankID. Gå till Min profil och sedan till Redovisade uppgifter längre ner på sidan.

På sidan ser du vilka uppgifter vi skickat till Skatteverket. Varje månad som vi gör en utbetalning till dig så meddelar vi Skatteverket.

Gode män och förvaltare behöver ringa till oss för att få en sammanställning för hela året: 0771-88 00 99. Vi gör inget automatiskt årligt utskick av kontrolluppgifter.

Det finns två undantag där vi fortfarande skickar en årlig kontrolluppgift:

  • Om du har fått utbetald ränta från oss.

  • Om du har fått ersättning från familje­skyddet.

Dessa kontrolluppgifter skickas ut under januari månad.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.