Vem kan teckna fortsättnings­försäkring?

Om du är eller var anställd som arbetare på ett privat företag med kollektivavtal kan du teckna försäkringen.

Du ska ha varit anställd 6 månader eller längre.

Du behöver teckna försäkringen inom 180 dagar (cirka 6 månader) efter att du blev uppsagd eller av annat skäl slutade ditt arbete.

Normalt sett gäller inte försäkringen dig som är tjänsteman på ett privat företag. Undantaget är om din arbetsgivare har tecknat tilläggsförsäkringen Tjänstegrupplivförsäkring för tjänstemän. Fråga på din arbetsplats vad som gäller för dig.