Vem kan teckna fort­sättnings­försäkring?

Om du är eller var anställd som arbetare på ett privat företag med kollektiv­avtal kan du teckna försäkringen.

Du ska ha varit anställd 6 månader eller längre.

Du behöver teckna försäkringen inom 180 dagar (cirka 6 månader) efter att du blev uppsagd eller av annat skäl slutade ditt arbete.

Normalt sett gäller inte försäkringen dig som är tjänsteman på ett privat företag. Undantaget är om din arbetsgivare har tecknat tilläggsförsäkringen Tjänstegrupp­livförsäkring för tjänstemän. Fråga på din arbetsplats vad som gäller för dig.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.