Vem gör anmälan till försäkringen?

Någon anhörig eller annan person som har detta uppdrag.