Vem kan teckna livförsäkring vid tjänste­pension?

Om du är eller var anställd som arbetare på ett privat företag med kollektivavtal kan din arbetsgivare teckna försäkringen åt dig.

Du ska ha varit anställd 6 månader eller längre.

Din arbetsgivare behöver teckna försäkringen inom 180 dagar (cirka 6 månader) efter att du började få avtalspension.

Normalt sett gäller inte försäkringen dig som är tjänsteman på ett privat företag. Undantaget är om din arbetsgivare har tecknat tilläggsförsäkringen Tjänstegrupplivförsäkring för tjänstemän. Fråga på din arbetsplats vad som gäller för dig.