Kan jag ansöka om familje­skydd?

Ja, du är välkommen att ansöka om familjeskydd. Det förutsätter att du får tjänstepension inbetald till Avtalspension SAF-LO. Det får du om du är arbetare på ett privat företag eller är egen företagare som har tecknat detta pensionsavtal.

Om du är nyanställd behöver du inte fylla i en hälsodeklaration om du ansöker inom 30 dagar. Däremot om du väntar längre med att ansöka, så kan du behöva göra en hälsoprövning.

Du behöver ha en inkomst som är så stor att den räcker till kostnaden för familjeskyddet.