Är ersättningen skattepliktig?

Nej, ersättningen som betalas ut är fri från inkomstskatt.

Ersättningen betalas ut i form av engångsbelopp. Storleken på beloppen beror på din ålder vid döds­fallet, arbets­tid och på vilka efterlevande som finns.

De som kan få ersättning från familje­skyddet är:

  • Din make/maka, registrerad partner eller sambo.

  • Din före detta make/maka/registrerade partner/sambo.

  • Ditt/dina barn och fosterbarn.

Du kan ändra ordningen på förmånstagarna, genom att fylla i en blankett och skicka in till Fora.

Vill du veta mer kan du kontakta Fora.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.