Är ersättningen skattepliktig?

Nej, ersättningen som betalas ut är fri från inkomstskatt.