Hur stor är ersättningen?

Ersättningen betalas ut i form av engångsbelopp. Storleken på beloppen beror på din ålder vid dödsfallet, arbetstid och på vilka efterlevande som finns.