Hur gäller försäkringen vid dödsfall efter 66 år?

Försäkringen gäller normalt endast för dödsfall innan 66-årsdagen.

Om man fortfarande är anställd och jobbar efter att man fyllt 66 år fortsätter försäkringen att gälla. Försäkringen gäller inte om man är frånvarande mer än 90 dagar.

Ja, du kan ändra ordningen på förmånstagarna.

Du behöver inte göra något om du är nöjd med de generella förmånstagarna som beskrivs under rubriken "Vem betalar vi ersättning till?".

Är du inte nöjd hittar du här en blankett för att ändra förmånstagarordningen. Ladda ner blanketten, fyll i den och skicka till oss.

Ersättningen betalas ut i form av engångsbelopp. Storleken på beloppen beror på din ålder vid döds­fallet, arbets­tid och på vilka efterlevande som finns.

Någon anhörig eller annan person som har detta uppdrag.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.