Hur gäller försäkringen vid dödsfall efter 66 år?

Försäkringen gäller enbart för dödsfall innan 66-årsdagen.