Gäller försäkringen när jag är borta från jobbet?

Ja, försäkringen gäller så länge som du är anställd. Du är alltid försäkrad, även om du är frånvarande från arbetet sex månader i följd, oavsett orsak.

Om du blir sjuk inom de sex månaderna fortsätter försäkringen att gälla som längst fram tills dess att du fyller 65 år.