Gäller försäkringen när jag är borta från jobbet?

Ja, försäkringen gäller så länge som du är anställd. Du är alltid försäkrad, även om du är frånvarande från arbetet sex månader i följd, oavsett orsak.

Om du blir sjuk inom de sex månaderna fortsätter försäkringen att gälla som längst fram tills dess att du fyller 65 år.

Relaterade frågor

Försäkringen gäller normalt endast för dödsfall innan 66-årsdagen.

Om man fortfarande är anställd och jobbar efter att man fyllt 66 år fortsätter försäkringen att gälla. Försäkringen gäller inte om man är frånvarande mer än 90 dagar.

Nej, ersättningen som betalas ut är fri från inkomstskatt.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.