Vad är efterskydd?

Efterskydd innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla under högst 720 kalenderdagar efter att din anställning har upphört eller vid längre tids frånvaro från arbetet, till exempel tjänstledighet.

En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenninggrundande inkomst (SGI).

Läs mer om hur efterskydd fungerar