Vad är efterskydd?

Efterskydd innebär att försäkringen kan fortsätta att gälla under högst 720 kalenderdagar efter att din an­ställning har upphört eller vid längre tids frånvaro från arbetet, till exempel tjänstledighet.

En förutsättning för att efterskydd ska gälla är att du behåller rätten till sjukpenning­grundande inkomst (SGI).

Läs mer om hur efterskydd fungerar

Ja, det kan du göra. Du behöver inte göra anmälan till sjukförsäkringen samtidigt som du gör anmälan till Försäkrings­kassan. Det går bra att göra senare.

Du kan anmäla även äldre och avslutade sjukskrivningar.

Om det har gått mer än fem dagar mellan två sjukperioder så måste du göra en anmälan för varje sjuk­period.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.