Jag kommer få flera läkarintyg. Kan jag skicka dem senare?

Under tid med sjukpenning

  • Är du sjukskriven kortare tid än tre månader? Då behöver du inte skicka in fler kopior av läkarintyg.

  • Är du sjukskriven 90 dagar eller längre? Då skickar du in en ny kopia av läkarintyget som gäller vid tidpunkten för dag 90 i sjukperioden. Efter det behövs inga fler intyg, vi hämtar uppgifter om sjukpenning från Försäkringskassan varje månadsskifte.

Under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning

  • Om du får en varaktig nedsättning av arbetsförmågan och Försäkringskassan beviljar dig sjuk- eller aktivitetsersättning så ska du skicka in en kopia på Försäkringskassans beslut och bifoga det senaste läkarintyget som gäller för tid fram till beslutet. Vi kan då utreda om du har rätt till månadsersättning från oss.