Jag kommer få flera läkarintyg. Kan jag skicka dem senare?

Under tid med sjukpenning

  • Är du sjukskriven kortare tid än tre månader? Då behöver du inte skicka in fler kopior av läkarintyg.

  • Är du sjukskriven 90 dagar eller längre? Då skickar du in en ny kopia av läkarintyget som gäller vid tidpunkten för dag 90 i sjukperioden. Efter det behövs inga fler intyg, vi hämtar uppgifter om sjukpenning från Försäkringskassan varje månadsskifte.

Under tid med sjuk- eller aktivitetsersättning