Måste jag betala skatt på min ersättning?

Ja, vi gör normalt skatteavdrag med 30 procent och redovisar ersättningen till Skatteverket varje månad.