Behöver jag anmäla när jag inte längre får sjukpenning?

Nej, den informationen får vi från Försäkringskassan.