När betalas ersättningen ut?

Du som får dagsersättning

När vi får information om att du har fått sjukpenning från Försäkringskassan kan vi betala ut dagsersättning till dig. Uppgifter om när sjukpenning har betalats får vi direkt från Försäkringskassan.

Du som får månadsersättning

När du får sjuk- eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan betalar vi ut månadsersättning den 25:e varje månad.

Se alla utbetalningsdagar