Jag har haft mer än en sjukskrivning. Måste jag anmäla varje sjuk­period?

Om det har gått mer än fem dagar mellan två sjukperioder så måste du göra en anmälan för varje sjukperiod.