Jag har haft mer än en sjukskrivning. Måste jag anmäla varje sjuk­period?

Om det har gått mer än fem dagar mellan två sjukperioder så måste du göra en anmälan för varje sjuk­period.

Ja, du kan du få ersättning när du är deltidssjukskriven och får sjukpenning från Försäkrings­kassan. Du behöver inte anmäla till oss om Försäkrings­kassan börjar betala halv sjukpenning istället för hel. Vi får den uppgiften automatiskt.

Ja, det kan du göra. Du behöver inte göra anmälan till sjukförsäkringen samtidigt som du gör anmälan till Försäkrings­kassan. Det går bra att göra senare.

Du kan anmäla även äldre och avslutade sjukskrivningar.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.