Kan jag få ersättning om jag är deltidssjukskriven?

Ja, du kan du få ersättning när du är deltidssjukskriven och får sjukpenning från Försäkringskassan. Du behöver inte anmäla till oss om Försäkringskassan börjar betala halv sjukpenning istället för hel. Vi får den uppgiften automatiskt.