Vilka utbildnings­anordnare kan hålla utbildning?

Utbildningen ska hållas av en godkänd utbildnings­anordnare eller företagsintern utbildnings­anordnare.

Afa För­säkring rekommenderar inte specifika utbildnings­anordnare men för att vi ska kunna lämna stöd krävs att utbildningsanordnaren ansökt och blivit godkänd utifrån vissa kriterier.

Läs mer: Till dig som utbildningsanordnare

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.