Vilka utbildnings­anordnare kan hålla utbildning?

Utbildningen ska hållas av en godkänd utbildningsanordnare eller företagsintern utbildningsanordnare.

Afa Försäkring rekommenderar inte specifika utbildningsanordnare men för att vi ska kunna lämna stöd krävs att utbildningsanordnaren ansökt och blivit godkänd utifrån vissa kriterier.

Läs mer: Till dig som utbildningsanordnare