Vilka uppgifter krävs för att som arbetsgivare ansöka om stöd?

Planering av arbetsmiljöutbildning ska ske i samsyn och samverkan med lokala parter utifrån behov och förutsättningar på arbetsplatsen.

För ansökan om stöd behöver du ange:

  • Ditt företags organisationsnummer

  • Dina kontaktuppgifter

  • Organisationens kontonummer

  • Utbildningsanordnarens organisationsnummer

  • Namn på utbildning

  • Kursplan med kursinnehåll, datum och kostnad för utbildning

  • Utbildningens längd

  • Startdatum för utbildning. Om det är en e-utbildning som ska genomföras behöver du ange ett slutdatum då deltagarna förväntas avslutat utbildningen. Startdatum + utbildningslängd alternativt slutdatum används för automatiskt utskick av uppföljningsenkät

  • Deltagarnas personnummer och e-postadress

Som arbetsgivare är du skyldig att informera deltagarna om att deras personuppgifter kommer lämnas till Afa Försäkring.