Vad kan man få ersättning för?

Stödet ersätter del av kursavgiften för chefer och skyddsombud/arbetsmiljöombud.

Om chef och skyddsombud/arbetsmiljöombud deltar gemensamt på utbildningen utgår stöd med 70 procent av deltagaravgiften. För utbildningar där chefer eller skyddsombud/arbetsmiljöombud går separat utgår stöd med 50 procent av deltagaravgiften.

Se även frågan: Finns det tak för ersättning.

Ersättning för resekostnader ges i undan­tagsfall och måste motiveras. Villkor för reseersättning finns här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning (PDF, 105.16 KB)