Vad kan man få ersättning för?

Stödet ersätter en del av kursavgiften för chefer och skydds­ombud/arbetsmiljö­ombud.

Ersättningsnivåer

90% av utbildningsavgiften

 • Vidareutbildning för chef och arbetsmiljö-/skydds­ombud som deltar gemensamt.

70% av utbildningsavgiften

 • Vidareutbildning av arbetsmiljö-/skydds­ombud.
  Grund­läggande utbildningar för chefer som går gemensamt med arbetsmiljö-/skydds­ombud. Bekostnad av skydds­ombudens arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas inte av stödet.

50% av utbildningsavgiften

 • Grund­läggande- och vidareutbildning av chefer.

Se även frågan: Finns det tak för ersättning?

Ersättning för resekostnader ges i undan­tagsfall och måste motiveras. Villkor för reseersättning finns här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljöutbildning (PDF, 105.16 KB)

Ersättning ges för del av utbildningsavgift för chefer och arbetsmiljö-/skydds­ombud.

Maximalt ersättningsbelopp för gemensamma vidareutbildningar av chefer och arbetsmiljö-/skydds­ombud:

 • 9000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

 • 7200kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

 • 4500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag

Maximalt ersättningsbelopp för vidareutbildningar av arbetsmiljö-/skydds­ombud och gemensamma grund­läggande utbildningar för chefer:

 • 7000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

 • 5600kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

 • 3500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag

Maximalt ersättningsbelopp för chefer som går grund­läggande- och vidareutbildning själva:

 • 5000kr/deltagare om utbildningen är 3 dagar eller mer

 • 4000kr/deltagare om utbildningen är 2 dagar

 • 2500kr/deltagare om utbildningen är 1 dag.

Sammanlagt stöd som kan lämnas per deltagare uppgår till 10 000 kr per år.

Sammanlagt stöd kan lämnas om högst 250 000 kr per år och arbetsgivare.

Ersättning för resekostnader kan ges till chefer, skydds- och arbetsmiljö­ombud som är deltagare på en arbetsmiljö­utbildning som inte har genomförts i närområdet. Anledningen till varför utbildningen inte kan utföras i närområdet och varför resekostnader eftersöks måste vara tydligt motiverat i ansökan.

Resekostnaderna beräknas från kontoret till kurslokalen.

Mer information om villkoren för reseersättning hittar ni här: Resepolicy Stöd för arbetsmiljö­utbildning

Arbetsgivaren ska inkomma med kopia på faktura och deltagarförteckning från utbildnings­anordnare efter avslutad utbildning. Underlag behöver inkomma senast 2 månader efter avslutad utbildning om ansökan gjorts i förväg.

Efter avslutad utbildning ska deltagarna som beviljats stöd samt arbetsgivarrepresentant (kontaktperson för ansökan) besvara en uppföljningsenkät. Därefter betalas stödet ut.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.