Vad gäller för arbetsmiljö-/skydds­ombud som gått utbildning på grund­läggande nivå tidigare?

Stöd kan ges för repetition av arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå för arbetsmiljö-/skydds­ombud som tidigare gått en grund­läggande arbetsmiljö­utbildning, till exempel BAM. Detta räknas då som en vidareutbildning.

I ansökan behöver ni skicka in ett underlag som påvisar att detta är en repetitionsutbildning för arbetsmiljö-/skydds­ombuden.

Relaterade frågor

Exempel på en arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå är BAM som syftar till att ge grund­läggande kunskaper om arbetsmiljö­arbete.

Vi kan enbart lämna stöd på grund­läggande nivå för chefer. Bekostnad av skydds­ombudens arbetsmiljö­utbildning på grund­läggande nivå regleras av arbetsmiljölagen och omfattas därför inte av stödet.

Stöd för arbetsmiljö­utbildning har varit ett treårigt projekt där parterna förlängde möjligheten att ansöka om stödet. Intresset har varit stort och möjligheten att ansöka stängde klockan 16:00 den 26 april 2024.

Inskickade ansökningar kommer handläggas i turordning, tills det att pengarna tar slut. Notera därför att en inskickad ansökan kan komma att få avslag om pengarna tagit slut.

Startdatum på utbildningen ska vara senast 2024-06-30. Om en utbildning är mer än en dag ska övervägande delen av utbildningen genomföras innan 2024-06-30.

Byte av deltagare i en beviljad ansökan måste ske som senast på utbildningens startdatum. Därefter kan inga ändringar göras.

För att få vägledning angående detta kontakta oss via e-post.

Afa Försäkring logotyp

Om Afa För­säkring

Afa För­säkring ger ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. 5 miljoner anställda är försäkrade via jobbet.